Charakterystyka serwisu BIP

Serwis BIP oparty na bazach danych, wykorzystujący nasze autorskie oprogramowanie "RealAdmin" umożliwia Państwu wprowadzanie oraz publikowanie informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619).

FUNKCJONALNOŚĆ

Oferowana aplikacja BIP składa sie z dwóch modułów:


Moduł prezentacyjny

MODUŁ PREZENTACYJNY - dostępny dla wszystkich odwiedzających stronę Biuletynu, zawierający informacje redagowane przez administratorów Biuletynu, zgodnie z zakresem i formatem wymaganym przez ustawodawcę. Szatą graficzną nie odbiega on od standardów stron WWW, co pozwala na łatwe poruszanie się w jego zasobach. Strony zawierają znak graficzny Biuletynu, instrukcję korzystania ze strony BIP, menu przedmiotowe, informacje o liczbie odwiedzin, rejestr zmian, moduł wyszukujący.


Moduł administracyjny - lista stron i podstron

MODUŁ ADMINISTRACYJNY - dostępny tylko dla użytkowników uprawnionych do dokonywania zmian / aktualizacji treści Biuletynu. Jest to rozbudowana aplikacja zapewniająca maksymalny komfort pracy dla osób redagujących BIP. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii (php, mysql, java) aplikacja ma wygląd i działanie znane z popularnego edytora tekstu - MS Word. Do jej obsługi wystarczy podstawowa znajomość obsługi tego programu. Intuicyjne menu i ciekawa szata graficzna gwarantuje łatwą i przyjemną pracę z aplikacją.


Moduł administracyjny. Edycja strony

Funkcje modułu administracyjnego

Moduł administracyjny umożliwia:

 • dodawanie działów tematycznych, stron i podstron
 • łatwą edycję treści (edytor treści przypominający wyglądem program MS Word)
 • dodawanie do stron załączników w postaci plików
 • dodawanie plików graficznych (zdjęć) i umieszczanie ich na stronach metodą "kopiuj-wklej"
 • określanie atrybutów stron (jawna/nie jawna, aktywna/nie aktywna itp.), przypisywanie użytkowników uprawnionych do ich edytowania
 • dodawanie użytkowników (administratorów, moderatorów, redaktorów) i przypisywanie im uprawnień.
 • archiwizację
 • zarządzanie przetargami - ich dodawanie i edycję.
 • dodawanie i edycję aktualności.

TECHNOLOGIA

Aplikacja obsługująca serwis BIP napisana jest w języku PHP i posiada strukturę bazodanową. Język programowania PHP umożliwia dynamiczne generowanie stron, zarządzanie bazami danych, ich segregowanie oraz wyszukiwanie rekordów w/g słów kluczowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Utrzymywanie aplikacji na naszych serwerach gwarantuje jakość oraz bezpieczeństwo przechowywania informacji oraz przesyłania danych dzięki możliwościom zastosowania najnowszych technologii (SSH, TSL, SSL, VPN). Wszystkie dane znajdujące się na serwerach poddawane są, nie rzadziej niż raz na 24 godziny, archiwizacji. Rezerwowe serwery pozwalają na ciągłość pracy systemu.

Ochrona antywirusowa:
Programy antywirusowe przez nas używane pozwalają na eliminacje podejrzanego kodu z wiadomości email wysyłanych i odbieranych. Skaner antywirusowy po wykryciu wirusów wysyła raport zarówno do adresata wiadomości jak i wysyłającego.

Autoryzacja.
Dostęp do każdej opcji programu administracyjnego poprzedzany jest autoryzacją użytkownika przez jego nazwę i hasło. Istnieje możliwość określania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników, co pozwala na ich hierarchizację.

Aplikacja BIP automatyzuje i wspomaga także działania, do których ustawowo zobowiązana jest osoba odpowiedzialna za treść Biuletynu. Dotyczy to między innymi czynności związanych z prowadzeniem rejestru (dziennika) zmian oraz przekazywania informacji na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

ZALETY NASZEJ OFERTY

Nasza oferta zapewni Państwu:

 • Minimalny koszt uruchomienia i utrzymania serwisu, nieporównywalnie niższy niż samodzielna realizacja, dzięki wykluczeniu kosztów zakupu urządzeń i oprogramowania systemowego, łącza stałego, stworzenia wysoce rozbudowanej aplikacji, realizacji wszelkich wymaganych zabezpieczeń.
 • Przyjazną i łatwą w obsłudze aplikację administracji serwisu, od której zależy komfort pracy osób odpowiedzialnych za stworzenie BIP.
 • Fachową pomoc i opiekę w fazie tworzenia i użytkowania serwisu, natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu wynikłych problemów
 • Stałą opiekę (24h/dobę) nad systemem i jego sprawnym funkcjonowaniem.
 • Zapewnienie natychmiastowego uruchomienia serwera zastępczego w przypadku awarii serwera głównego.
 • Możliwość dowolnej rozbudowy, tworzenia działów tematycznych, stron, podstron dla zachowania przejrzystości serwisu.
 • Możliwość edycji serwisu przez kilka osób, odpowiedzialnych za publikacje zawierające informacje dotyczące różnych tematycznie zdarzeń przedmiotowych w sposób gwarantujący integralność danych całego serwisu.
 • Dostosowanie programu do rosnących potrzeb i wymagań w kolejnych etapach wdrażania BIP.